දිවි පුදන්නට වුවත් සැරසෙමු රටත් සාසනයත් නමින්…!

536260_827714227272774_2493404486078744968_n
බොදු බල සේනා මහා සඟ සමුළු තේමා ගීතය >>>
http://youtu.be/1vDgCTQNKz4

පද රචනය :- සමුද්‍ර වෙත්තසිංහ
සංගීත මුසුව :- කසුන් කල්හාර
සුගායනය :- සමන් ලෙනින්
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s