මිලේච්ඡ ෂරියා නීතිය ලංකාවෙන් තුරන් කරනු..!

10407732_812492862128244_8541342224069402869_n

‘ලංකාවේ ෂරියා නීතියට එරෙහිව’ 2014.09.09 දින පැවති බොදුබලසේනා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී පැවැත්වූ දේශනයන් පහත සබැඳියෙන් >>

http://yourlisten.com/bbspuwath/shariya-low-bbs-media-conference-20140909

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s