මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ට යටවූ රටක් ? නායකයෙක්..?

1524630_800544506656413_1984180862765813286_n

තව්හිද් ජමාත් සංවිධානයේ අබ්දුල් රාසික් නම් මුස්ලිම් අන්තවාදියා විසින් 2014-08-13 දින මාලිගාවත්තේදී කළ සම්පූර්ණ අන්තවාදී කථාවට පහත සබැඳියෙන් සවන් දෙන්න >>>>

https://www.facebook.com/photo.php?v=716472398399936

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s