ආණ්ඩුවටත් අබසරණ වෙයි ද?

 

10273477_795624253815105_5157494226665301866_n
2014.08.07 දින පැවති නියෝජිත සඟ සමුළුවේ දේශනාවන්ට පහත සබැඳි වලින් සවන් දෙන්න >>>

අතිපූජනීය කිරම විමලජෝතී නාහිමියන් කළ දේශනාව >>>
http://yourlisten.com/bbspuwath/ve-3

පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් කළ දේශනාව >>>
http://yourlisten.com/bbspuwath/gn-2

පූජ්‍ය විතාරන්දෙණියේ නන්ද හිමියන් කළ දේශනාව >>>
http://yourlisten.com/bbspuwath/ve-5

පූජ්‍ය හැඩිගල්ලේ විමලසාර හිමියන් කළ දේශනාව >>>
http://yourlisten.com/bbspuwath/ve-4

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s