වර්තමානයේ ඓතිහාසික පුනරුච්චාරණය..!

10304965_791788837531980_2138194889408011837_n
අද ඥානසාර හිමියන් නගන උදාර හඬ එදා වාරියපොල සුමංගල හිමියන්ගේ හඬින් අසන්නට ‘ඇහැලේපොළ කුමාරිහාමි’ සිනමා පටය නරඹන්න.

https://www.youtube.com/watch?v=7AeNsIqaKos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s