රටකට ගිය කලක්..!

10513469_786916331352564_6794444198641850133_n

බොදුබලසේනා මාධ්‍ය සාකච්ඡාව – 2014.07.22

පූජ්‍ය ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන්ගේ දේශනය හා ආචාර්ය ඩිලන්ත විතානගේ මහතාගේ අදහස් දැක්වීම >>>

http://yourlisten.com/bbspuwath/conspiracy-to-cancel-australian-visa-20140722

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s