අහෝ..! බුදු බණ පරදා බොරු බණ රජ වෙයි ද ?

10368470_780984678612396_3336132457969930540_n

පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන හිමියන්ගේ චුති සිත සම්බන්ධ විග්‍රහය >>>>
https://www.youtube.com/watch?v=CjqChWfszz0

අතිපූජනීය රේරුකානේ චන්දවිමල නාහිමියන්ගේ ‘අභිධර්ම මාර්ගය’ ග්‍රන්ථයේ එන මීට අදාළ ධර්මානුකූල විවරණයක් >>>>
https://drive.google.com/file/d/0ByoNnbsemXfOVi0tUUY3QVB6QWs/edit?usp=sharing 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s