බොදු බලයට අත තිබ්බොත්..!

10517563_775795465797984_6344118423160515905_n

2014-07-01 දින මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී බොදු බල සේනා අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ අංශ ප්‍රධානී චමිල ලියනගේ මහතා කළ කථාව >>>>

http://vocaroo.com/i/s1xQgHHEGK6r

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s