බොදු බල සේනාවට චෝදනා කරන්නන්ට පිළිතුරු..!

2014-06-21 දින බොදු බල සේනා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් කළ දේශනය –

https://www.youtube.com/watch?v=mkC9Q329f48&feature=youtu.be

මාධ්‍ය විමසූ ප්‍රශ්න හමුවේ ඥානසාර හිමියන් දුන් පිලිතුරු –

http://vocaroo.com/i/s1zG8N9HpHuf

10450974_769614816416049_2224965181786708483_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s