අපි බය කියන එක හඳුනන්නේ නැති පිරිසක්..!

2014-06-10 දින බොදුබලසේනා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් පැවැත්වූ දේශනය >>>>>

http://yourlisten.com/bbspuwath/UwMTEyZG10432099_764070080303856_1533819122736068913_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s