සැප් 17 ජාතියේ පියා නමින් නම් ලද වගයි..!

10298814_743476972363167_3552040037316129648_n
http://ada.lk/article/14556/සැප්%2017%20ශ්‍රීමත්%20අනාගාරික%20ධර්මපාල%20දිනයයි

සැප් 17 ශ්‍රීමත් අනාගාරික ධර්මපාල දිනයයි

ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ 150 වැනි ජන්ම දින සංවත්සරය යෙදෙන 2014 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින ‘ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල දිනය’ ලෙස නම් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

එම දිනය අනගාරික ධර්මපාල දිනය ලෙස නම් කිරීමට මහා සංඝරත්නය හා අනෙකුත් බෞද්ධ සංවිධාන විසින් කළ යෝජනාවක් සලකා බැලූ රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ඩබ්.ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මෙසේ කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ඒ සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ හා බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයද එකඟ වී ඇත.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s