සියවස් ගණනක් නිදා උන් ජාතියක් අවදි කළ බොදු බල සේනාවට වසර 2 යි..!

10313178_742705905773607_3179578496432409037_n

Advertisements

One thought on “සියවස් ගණනක් නිදා උන් ජාතියක් අවදි කළ බොදු බල සේනාවට වසර 2 යි..!

  1. බොදුබල සේනාව ගෝටාභයගේලු ,,,,,රවණා සංවිදානය විමල්ගේලු …….
    දැන් ඔහොම සංවිදාන එකිනෙකා මඩ ගහ ගත්තාම හරිද ? ඒකද බ්වුද්ධයන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ …
    තම තමන්ට හැකි අයුරින් රටේ තියෙන මේ මුස්ලිම් දෙමළ ප්‍රශ්නෙන් බේරෙන්න යමක් අවංකව කරනවා මිසක …..මම තමයි අපි පමණයි උදම් ඇනීමෙන් අන් අයට කල කිරීමක් ඇතිවී බේද බින්න විය හැකිය …..සංවිදාන තව තවත් ඇතිවී ඒවා සියල්ල එකතුවී යම් බලපෑමක් ඇතිකර මේ මුස්ලිම් අන්තවාදයෙන් රට ගලවා ගත යුතුය …….අපි හිතනවාට දකිනවාට අපේ රටේ ප්‍රශ්න සංකීර්ණ වී ඇත….ඒවාට මෙයිට වඩා සැලසුම් ඇතිකර ජය ගැනීමට උත්සහය ගත යුතය ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s