2016 දී සිංහල බෞද්ධ නායකයෙක්..!

10154410_738462309531300_2817451448070605054_n
බොදුබලසේනා තරුණ කටයුතු සම්බන්ධීකාරක ඩිලාන් පංචන ජයසිංහ මහතා කොම්පඤ්ඤ වීදිය පොලිස් ස්ථානයේදී කළ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය පහත වීඩියෝ සබැඳියෙන් බලන්න…>>>

https://www.facebook.com/photo.php?v=692899990768895&set=vb.657880570937504&type=2&theater

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s