විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානය තුල මුස්ලිම් කොලනි ගොඩනගද්දීත් වගකිවයුත්තන් නිහඬ ඇයි? 

10259977_729227430454788_9182938077844160611_n10155112_729049760472555_845089074516875707_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s