ඥානසාර හිමියන් කොම්පඤ්ඤ වීදිය පොලිස් ස්ථානයේදී කළ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය පහත වීඩියෝ සබැඳියෙන් බලන්න…>>>

1979211_729840430393488_3787928772376032921_o
https://www.youtube.com/watch?v=cdQsYiOR2co&feature=youtu.be

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s