අභියෝගය..!

10257239_729777010399830_561954474193994722_o

මම අභියෝගයක් කරනවා හකීම්ට, බදියුදීන්ට, jවිමල් වීරවංශට.. ඩිලාන් පෙරේරට.. වාසුදේවට.. ඔය කෑගහන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයින්ට ප්‍රසිද්ධ විවාදෙකට.. පස් හයදෙනාම එක පැත්තක.. මම තනියෙන්.. පුළුවන් නම් අභියෝගය භාරගනිල්ලා..! 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s