අපි මැරෙන්න බය නෑ..!

1509244_733603116683886_2295453839184906003_n
ඥානසාර හිමියන් කොම්පඤ්ඤ වීදිය පොලිස් ස්ථානයේදී කළ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය පහත වීඩියෝ සබැඳියෙන් බලන්න…>>>

https://www.youtube.com/watch?v=L1CBsyRjDk0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s