2014-04-01 බොදුබලසේනා මාධ්‍ය සාකච්ඡාව – රජය විල්පත්තු අභය භූමි විනාශය හා අර්බුදය විසදනවාද? නැත්නම්..?

1597915_724417917602406_1478264426_o
පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන්ගේ දේශනය –
http://yourlisten.com/bbspuwath/wilpaththu-201404011

ආචාර්ය ඩිලන්ත විතානගේ මහතාගේ අදහස් දැක්වීම –
http://yourlisten.com/bbspuwath/dilanthe-withanage-20140401

ආචාර්ය චමිල ලියනගේ මහතාගේ අදහස් දැක්වීම –
http://yourlisten.com/bbspuwath/drchamila-liyanage-20140401

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s