අනගාරික ධර්මපාලතුමා එස්. මහින්ද සාමණේරයන්ගෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් පිහිට පැතූ හැටි..!

10009278_717159394994925_1748559297_n
2014-03-16 ඉරිදා රිවිර පුවත්පතේ සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න >>>>
http://www.rivira.lk/epaper/sunday/2014/03/16/index.html#43/z

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s