හකීම්ගේ උඩුබිරුම හා චන්ද්‍රිකාගේ සංහිඳියා නාඩගම – 2014-03-13 බොදුබලසේනා මාධ්‍ය සාකච්ඡාව –

1658455_715688668475331_1389289139_o

පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන්ගේ දේශනය –
http://yourlisten.com/bbspuwath/Y5Mjc5NT

ආචාර්ය ඩිලන්ත විතානගේ මහතාගේ අදහස් දැක්වීම –
http://yourlisten.com/bbspuwath/JmYjIzYm

ආචාර්ය චමිල ලියනගේ මහතාගේ අදහස් දැක්වීම –
http://yourlisten.com/bbspuwath/chamila-2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s