සම්බුදු ධර්මය පණ පුදා සුරකිව්..!

maharaja gamuni

 

‘මහරජ ගැමුණු’ ග්‍රන්ථය බාගත කරගෙන කියවන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න.

http://sinhalapothak.blogspot.com/2013/07/maharaja-gemunu.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s