ජාතියේ සැබෑ පියාණන්.. සැමදා නමඳිමු..!

149 song
(අනගාරික ධර්මපාල තුමාගේ 149 වන ජන්ම දින සැමරුම් ගීතය)
http://goo.gl/BYMtih

වීරයාණනේ..! අනගාරික ධර්මපාල වීරයාණනේ..!
ඉරා දමා අඳුරු පටල සුදු අධිරද බැමි සුන් කළ
අනගාරික ධර්මපාල වීරයාණනේ..!
දැයට මග කියූ ඉසිවර නියමුවාණනේ..!

සුදු සෙවනැල්ලට නොබියව
සිංහ තේජසින් අවදිව
යදම් පුපුරවා බිඳහල පරගැති මනසේ
රටම අවදි කළේ ඔබෙ කාහල නාදේ

වීරයාණනේ..! අනගාරික ධර්මපාල වීරයාණනේ..!

සිව්මහ කරදිය වළල්ල
පුරා නැගුනු කොත් කැරැල්ල
අධර්මයේ අඳුරුවලා කුළු බිඳ දැම්මේ
ධර්මයෙ නෞකාවයි ඔබ අගාධ සයුරේ

වීරයාණනේ..! අනගාරික ධර්මපාල වීරයාණනේ..!
දැයට මග කියූ ඉසිවර නියමුවාණනේ..!

ගායනය – අමරසිරි පීරිස්
පද රචනය – සමුද්‍ර වෙත්තසිංහ
සංගීතය – සමන්ත පෙරේරා

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s