සිංහලයා.. මැරෙන්න බය ජාතියක් නෙවෙයි බොලව්..!

Marenna Baya Na

‘අවදිවව්’ ධර්ම යාත්‍රාව ආරම්භ කරමින් මහියංගනයේදී, බොදුබලසේනා අධ්‍යයනය හා පර්යේෂණ අංශ ප්‍රධානී චමිල ලියනගේ මහතා කළ දේශනය –

https://soundcloud.com/bbspuwath/chamila-liyanage-mahiyanganaya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s