පාලකයින් ගොනාට අන්දවන නූතන එළාර..!

Vignashvarn
කුරුණෑගල බොදු මහ සමුළුව – 2013-08-11

බොදුබලසේනා අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ අංශ ප්‍රධානී චමිල ලියනගේ මහතාගේ දේශනය

https://soundcloud.com/thisaranayata-divi-pudami/ph0qjsna0t5y

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s