දම්පල් දැක්මෙන් අවදිවව්..!

Awadiwas Start
අවදිවව්! ධර්මපාල දෑ අවුරුදු වැඩ පිළිවෙල මහියංගණයෙන් ඇරඹීම සඳහා ධර්මයාත්‍රා රිය පෙරහැර කොළඹින් පිටත් වීම 2014 ජනවාරි 10 වැනි සිකුරාදා උදේ 8.45ට මරදාන මාලිගාකන්ද පාරේ ශ්‍රී ලංකා මහාබෝධි මූලස්ථානයේ දී ධර්මපාල පිළිරුවට පූජෝපහාර පැවැත්වීමෙන් ආරම්භ වේ…
ඔබ සැමට ආරාධනා…!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s