අගමැති නිල නිවසේදීම අගමැතිට අභියෝග කළ බොදුබලසේනා මාධ්‍ය සාකච්ඡාව..!

Agamathi

 

https://drive.google.com/file/d/0ByoNnbsemXfOakJzNld2U0F6dlE/edit?usp=sharing

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s