බයිබලයේ අමු මඩයෝ සහ කුරානයේ වේලිච්ච මඩයෝ..!

Madayo

බයිබලය යනු ග්‍රීක වචනයකින් බිඳුනු වචනයකි. පොත යන තේරුමයි. බයිබලයේ තිබෙන මිථ්‍යා කියමන් පවිටුන්ට හොඳයි. එහි උගන්වන්නේ අහසත් පොළවත් ගල්දේවතාවා මැවුවේ ය. ඔහුගේ නම යෙහෝවඃ ය. මොහු අමු මඬ ගෙන රූපයක් තනා එහි නාස් සිදුරු කොට තමා ගේ හුස්ම අමු මඬයා ගේ නාසෙට හුස්ගාලා පිම්බේ ය. එවිට අමු මඬයා නැගිට්ටේ ය. අමු මඬයා ගෙන් ඇටයක් ගෙන ගෑනියක නිර්මිත කෙළේ ය. අමු මඬයා ගේත් ඇටිත්තිය ගේත් කථා ප්‍රවෘත්තිය අන්තර්ගත පොතට බයිබලය යයි ව්‍යවහාර කෙරෙති. අමු මඬයා ගේ පරම්පරාවේ අය ගොඩ මඬයෝ යි. ගොඩ මඬයන් ගේ පොතේ විනය ධර්මයක් නැත. ප්‍රාණඝාතය, අදත්තාදානය, කාමමිථ්‍යාචාරය, අධර්මරාගය, බොරු කීම, සුරාපානය යනාදි දසවිධ පව් කිරීම මේ පොතෙන් උගන්වනු ලැබේ.

යේසුස් ගේ ලේ බී ඔහු ගේ මස් අනුභව කළාම දේව ලෝකයට යන්ට පුළුවන. එහි දී රජුන් ගේ මස් කන්ට ලැබේ. මේ ආදි පවිටු අනාර්ය කීම් උගන්වයි. අප රටට යුරෝපීය මඬයෝ පැමිණ දුප්පත් සිංහලයන්ටත් ද්‍රෝහකම් කළ සිංහලයන්ටත් නම්බු නම් දී අප රටේ නොතිබුණු අධර්ම උපදමා සම්පූර්ණයෙන් අප රට විනාශ කළෝ යි. දැන් මඬ ධර්මය බහුල ව පැතිර තිබේ.

මරක්කල මිනිසුන් අදහන දෙවියාට ‘අල්ලා’ යන නාමය ව්‍යවහාර කරනු ලැබේ. “අල්ලා හිලල්ලා බිස්මිල්ලා මහමද් රසුල්ලල්ලා” යනු ‘කොරන්’ පොතේ පාඨයකි. ‘කොරන්’ පොත මහමත් භාෂිතය යි. අල්ලා අමු මඬ ගෙන රූපයක් අඹා උඳුනක තබා පුලුස්සා එය වේලුනායින් පසු ජීවන වාතය රූපය තුළට පිම්බ කල මනුෂ්‍යයා නිර්මිත වූ බව කොරන් පොතේ සඳහන් කර තිබේ. අල්ලා එක් දිනක් දිව්‍යලෝකයෙන් ඉබ්ලිස් කියන දේව දූතයා කැඳවා මවිසින් නිර්මිත කළ මේ මනුෂ්‍යයාට වඳිවු යයි අණ කෙළේ යි. ඉබ්ලිස් කෝපයෙන් ගින්නෙන් නිර්මිත වූ මං මේ මඬයාට වඳින්නේ නැතැ යි සැර වී කීවේ ය.

එවිට අල්ලා කෝපයෙන් “තෝ අකීකරු එකා මෙතනින් පල යන්ට” කියා එලවාගත්තේ යි. අල්ලත් ඉබ්ලිසුත් අතර උපන් වෛරය ද එතැන් පටන් අද දක්වා පවතිනවා ලු. අමු මඬයන්ගේත් වේලිච්ච මඬයන්ගේත් ඉතිහාස කථා දෙකම බොහෝ වාරවල කියෙවුවෙමි. මේ ඉතිහාස කථා දෙකේම හාස්‍යජනක කථා, රාශියක් තිබේ. සියම් රටේ රාජශක්ති කුමාරයා ගේ දූ කුමාරිකාව හොඳින් ඉංග්‍රීසි කථාකරන්නියකි. මෝ තොමෝ එක් දිනක් මා සමඟ කථා කරමින් සිනා පහළ කරන කථා කියවන්ට ඕනෑ නම් කොරන් පොත කියවීම යුතු යයි කීවා ය.
__________________________________

කන් යොමුකර සිහියෙන් යුක්තව බයිබල් බර බර ගොලුබෙලි පාලිය ටිකක් ඇසිය යුතු යි..!

ආබ්‍රහ්මත්‍රජදාවු ද ත්‍රජයීසු ක්‍රිස්තු සන්තති ලෙඛනමිදන්ති අබ්‍රෙමා යීසාකමජනෙසී යීසාකො යාකුබමජනෙසි යාකු බොයි දවතස්ස භාතරෙමජනෙසි යුදොඑරසව සරකව තාමරාකුච්ඡියමජනෙසි එසරොනොරාමජනෙසි රාමො අවිනදබමජනෙසි අචිනද ඛො තහසොනමජනෙසි නහසොනොසලම නවජනෙසී සලනොබොසෙංරාබබ් කුච්ඡිය මජනෙසි බොසො ඩදං රොතා සච්චි යමජනෙසි ඔබදොයිසිම ජනෙසි. යිසිදාවුද රාජමජනෙයි දාවුදරාජා උරහචරියත්තය යිතිත්ථියා සාලමොන මජිනෙසී. සැලමොනො රහබොම්මජනෙසි රහමොබෙං අබිහමජනෙසි අබීභො ආස්මජනෙසි ආසො යහොසාඵතම ජනෙසි යොරත්තා උසීහම ජනෙසි උසීහො යොතම මජනෙසී යොතෙමො අහසම්ජනෙසි අහසො එසකීහම ජනෙසි!

සඃ සඃ සාධු; එසකිහො මනසමජනෙසි මනසො ආමොන මජනෙසි ආමොනො යොසිහමජනෙසි. බබිලොනනීතෙ යොසි හොයිකනීහ්ව තස්සභාතරෙ චජනෙසි බබිලොනෙනීතතො පච්ඡායික නිහො සලතීල මජනෙසි සලතීලො සරබබල මජනෙසි සරබබලො අබියුද මජනෙසි අබියුදො එලිය කිමම ජනෙසි එලිය කිමො අසොර මජනෙසි අසොරො සදකමජනෙසි සදකෙ අකිමමජනෙසි අකිමො එලියුදමජනෙසි එලියුදො එලියසර මජනෙසි එලිය සරොමතනමජනෙසි මතනොයාකුබමජනෙසි යාකුබො මරියාධවයුස එම ජනෙසිමරියා ක්‍රිස්තුනාමායං සුවිජායි.

‘ඔන්න බොලේ බකමූණ’ කියන්නාක් මෙන් ඔන්න බයිබල් පාලිය.

(1911 දෙසැම්බර් මස 02 දින ‘සිංහල බෞද්ධයා’ පත්‍රයේ පළවූ අනගාරික ධර්මපාල තුමාගේ ලිපියකින් උපුටාගන්නා ලදී.)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s