වඩිනු මැන හිමියනේ..! අමා නිවනින් මෙපිට.. එකම එක වරක් වත්..!

Wadinu mena Himiyane

රුදුරු වූ ගිනි දැලින් සියොළඟම වෙළෙද්දී
මුවින් කෙඳිරියකුදු පිට නොවුනු අරුමය
බෝසත් හදෙහි පිරි මහා කරුණා දයාවෙන්
සිහිල් වුනි ද ඒ ගිනි කඳේ තේජස

හිමියනි.. තවමත් ගිනියමින් දැවේ අප හදවත්
ඔබ පැතූ ප්‍රාර්ථනා ඉටු කරනා තුරා නොනිවෙමින්

ජීවිත පූජාවෙන් ඔබ පැතූ බලවේගය
ගොඩනැගෙමින් ඇතත් ඉටුකරමින් ඒ උතුම් ප්‍රාර්ථනා
තවත් ඇත බොහෝ ඉටුකරනට
කැපවෙමු දිවිහිමියෙන් ඒ උදෙසා

දිව්රමු ඔබ නමින්.. බුදු පුතුනි – රකින්නට සම්බුදු සසුන
ඉර හඳ පවතිනා තුරු මේ ලක් දෙරණ මත
තිසරණයට ජීවිත පූජාවෙන්

වැතිර වඳිනට බෝසත් දෙපා මුල
වඩිනු මැන හිමියනේ යළිත් මේ පින් බිමට
අමා නිවනින් මෙපිට.. එකම එක වරක් වත්..!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s