කුරුණෑගල බොදු මහ සමුළුව – හයිද්‍රාබාද් විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ කථිකාචාර්ය චමිල ලියනගේ මහතාගේ දේශනය

969619_603162649727934_680818331_n

https://soundcloud.com/thisaranayata-divi-pudami/ph0qjsna0t5y

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s