මහා සංඝරත්නයට ගරහන අඳ බාලයින්ට අතිපූජනීය රේරුකානේ චන්දවිමල නාහිමියන්ගෙන් පිළිතුරු ලිපි පෙළක්..! – පස්වන ලිපිය –

Sangarathnaya 5

අද ලෝකයෙහි බොහෝ දෙනකුන් විසින් සලකන්නේ භික්ෂුවක් කවර ආපත්තියකට හෝ පැමිණිය හොත් එයින් ඒ භික්ෂුව මහා පාපයක් සිදු කරගත් ලෙසය. ඇවතට පැමිණෙන භික්ෂුව වැඳුම් පිදුම් කිරීමට, භජනය කිරීමට නුසුදුසු මහ පව්කාරයකු ලෙස ය. එය ධර්මවිනය නොදැනීම නිසා බොහෝ දෙනකුට ඇති වැරදි හැඟීමකි. මේ වැරදි හැඟීම මහා ජනයාට ඇති කර දී ඇත්තේ ද අනුන්ගේ ගුණවත් බව නොඉවසන අනුන්ගේ ගුණ මකා දැමීමට උත්සාහ කරන අනුන්ගේ තත්වය පහත් කිරීමට අනුන්ගේ ලාභය නැති කිරීමට උත්සාහ කරන ඇතැම් විනයවර්ධන කාරයන්, තවුසන් බඳු අසත්පුරුෂයන් විසිනි.

අසත්පුරුෂයා වනාහි ලොවට යහපතක් කරන්නකු මෙන් පෙනී සිට අපරාධ කරන්නෙකි. භයානක පුද්ගලයෙකි. ඔහු හැඳින ගෙන තිබීම කාහටත් ප්‍රයෝජනවත් වන බැවින් තථාගතයන් වහන්සේ විසින් අසත්පුරුෂයා හඳුන්වා දී ඇති සැටි ද මෙහි දක්වනු ලැබේ.

මහණෙනි, අංග සතරකින් යුක්ත තැනැත්තේ අසත්පුරුෂයා යයි දත යුතුය. මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි අසත්පුරුෂයා අනුන්ගේ යම් අගුණයක් වේ නම් එය අනුන් විසින් නොවිචාළේ ද කියන්නේ ය. විචාළහොත් අඩුවක් නොකොට සම්පූර්ණ කොට විස්තර වශයෙන්ම කියන්නේ ය. මහණෙනි, එයින් ඒ තැනැත්තා අසත්පුරුෂයකු බව දත යුතුය. මහණෙනි, අසත්පුරුෂයා අනුන්ගේ යම් ගුණයක් වේ නම් විචාළේ ද එය නොකියන්නේ ය. නොවිචාළ කල්හි කියනුම කිම? විචාරන ලදුව අනුන්ගේ ගුණය කියතත් අඩුකොට අසම්පූර්ණ කොට විස්තර නොකොට එය කියන්නේ ය. මහණෙනි, එයින් ඒ තැනැත්තා අසත්පුරුෂයකු බව දත යුතුය. තවද මහණෙනි, අසත්පුරුෂයා තමාගේ යම් අගුණයක් වේ නම් එය විචාළේ ද නොකියන්නේ ය. විචාරන ලදුව කියතත් අඩු කොට සම්පූර්ණ නොකොට විස්තර නොකොට කියන්නේ ය. එයින් ඒ තැනැත්තා අසත්පුරුෂයකු බව දත යුතුය. මහණෙනි, අසත්පුරුෂයා තමාගේ යම් ගුණයක් වේ නම් එය නොවිචාළේ ද කියන්නේ ය. විචාළ කල්හි නොඅඩුකොට නොපමාකොට සම්පූර්ණ කොට විස්තර කොට එය කියන්නේ ය. එයින් ඒ තැනැත්තා අසත්පුරුෂයකු බව දත යුතුය. මෙසේ තථාගතයන් වහන්සේ විසින් අංගුත්තර නිකාය චතුෂ්ක නිපාතයෙහි අසත්පුරුෂ ලක්ෂණ වදාරා ඇත්තේ ය.

තථාගතයන් වහන්සේ විසින් භික්ෂූන්හට පවින් වළකිනු පිණිස බොහෝ පව්කම් ගැන ද සිකපද පනවා ඇත්තේ ය. ජන ප්‍රසාදය රකිනු පිණිස පව් නොවන බොහෝ කරුණු ගැන ද සික පද පනවා ඇත්තේ ය. පව් ගැන පනවන ලද සිකපද ලෝකවද්‍ය ප්‍රඥප්ති නම් වේ. ජන ප්‍රසාදය රකිනු පිණිස පනවා ඇති සික පද ප්‍රඥප්ති වද්‍ය ප්‍රඥප්ති නම් වේ. තවත් ක්‍රමයකින් කියන කල්හි පාප ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් පනවන ලද සික පද සාවද්‍ය ප්‍රඥප්ති නම් වේ. ජනප්‍රසාදය රකිනු පිණිස පනවන ලද සිකපද නිරවද්‍ය ප්‍රඥප්ති නම් වේ. ආහාර ගැනීම පාපයක් නොවේ. එහෙත් විකාල භෝජනයෙන් ඇවැත්වේ. විකාල භෝජන ශික්ෂාපදය නිරවද්‍ය ප්‍රඥප්තියකි. විනයෙහි ඇති සිකපද වලින් බොහෝමයක් ම එබඳු නිරවද්‍ය ප්‍රඥප්තීහු ය.

(අතිපූජනීය රේරුකානේ චන්දවිමල නාහිමියන් විසින් 1955 දී ‘ධර්ම විජය’ පත්‍රයට සපයන ලද ලිපි පෙළකි)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s