බුද්ධ භාෂිතයට අභියෝග කරන්නවුන්ට අතිපූජනීය ලබුගම ලංකානන්ද නාහිමියන්ගෙන් පිළිතුරු..!

Buddha Basitha

 

 

පෙරදිග බෞද්ධ මුහුණින් පෙනී සිටි ශාසනද්‍රෝහීහු මතු නො වෙති. සඳකත්පහණ ලුප්ගල් කළ මලදූන් සෙයින් දහම්රස අගය නොකළ අවරදිග විචාරකයෝ ද භාෂාලෙශයෙන් ගෙන ත්‍රිපිටකය විවේචනය කරන්නට වූහ. උන් මුතු යයි නඟා පෑ බෙලිකටු වැළැඳගන්නා අඳබලුන් සෙයින් බුන් සැදැහැති කාමචාරී බුදුනුවනුදු විසින් අන්‍යයන්ගෙ බස් හුවා පානු දක්නට හැකිය. අන්‍යයන් සසුනට කෙතෙක් නිඟා දුන ද ඉන් වන මහත් හානියෙක් නැති. සසුන්හි වැදැ, එහි මැ ලැගැ, එහි මැ රැකෙනුවන් තමා වරදවා ගත් පෙළ අරුත් ජනයා හමුයෙහි තබනු මහත් වනසෙකි. ‘මෙහි මැ උපන්නෙ සසුන් වනසා’ යයි වදාළ බව ද සිතිය යුතු ය…..

…..බුද්ධ කාලයෙහි දු බුදුනට වාදාරෝපණ කළාහු, බුදු දහම්හි දොස් දුටුවාහු බාහිර දෘෂ්ටිගතිකයෝ මතු නොවූහ. අරිට්ඨ වැනි ශාසනිකයෝ ද වුහ. බුදුන් පිරිනිවි පසු ද දහම් විෂයෙහි පැනැනැගුණු විවිධ වාදයන් ද ශාසන ධූරයෙහි සිටි මහතෙරවරුන් ඒ නිරාකරණය කෙරෙමින් තෙවළාදහමට පිටුවහල් වූ සැටි ද ශාසන ඉතිහාසයෙන් හෙළි වෙයි. මෙකල විවේචනය කලාවක් කොට ගත් බාහිර උගතුන්, විවේචන ද්වාරයෙන් තෙවළායෙහි දොස් දක්නවුන් ඇති බව පැහැදිලි ය. පෙළ බසෙහි මඳ දැනුමක් ලබා ශබ්ද කෝෂයෙන් පාළියට අර්ථ දෙන්නට වැයම් කරන නවීනයනට පෙළදහම කෙළිබිම් වූ සැටියකු දු දක්නට ඇත.

විමුක්ති රසයම පරම කොට ඇති, රාග විරාගය සඳහා, මද නිම්මදනය සඳහා දෙසූ දහමක් ලොවට නැඹුරුව සිට විවේචනයට බසුත් නොයෙදෙයි. බුදු දහම්හි චිර ප්‍රවෘත්තිය නොරුස්නා විෂම පුද්ගලයන් ගත් මගෙක් දැන් පැහැදිලි වෙයි: බුදුන් වදාළ දහම් පෙදෙස් බුද්ධ භාෂිත නොවන සේ දැක්වීම එහි මුල් තැන සිටී. ත්‍රිපිටක ධර්මයෙහි භාෂාව පුරාණ නූතන වශයෙන් බෙදීම ද, ඛුද්දක නිකායෙහි ඇතැම් ග්‍රන්ථයෙක් පසුව සංග්‍රහ කරන ලදැයි කීම දැයි මෙවැනි කරුණු උන්ගේ දුර්වාද විසින් තැබිය යුතුය. යම් මැ දහම් පදයෙක් පසුවැ සංග්‍රහ කරන ලදැයි හෝ සංගීතියට නොනැගිණැයි හෝ කියනුවන් විසින් ‘එය බුද්ධ භාෂිත නොවේ’යයි කියන ලද වෙයි. “භාසිතං ලපිතං තථාගතෙන අභාසිතං අලපිතං තථාගතෙනාති දීපෙති”යි වදාළ සසුන් නැසීමට කරුණු වූ භේදකර වස්තුව එහි බැස ගෙන සිටී. එහෙයින් බෞද්ධයෝ විශේෂයෙන් සිංහල භික්ෂූන් වහන්සේ එබඳු විෂම වාදයනට නොබැස ත්‍රිපිටක පර්යාප්තිය සුරක්ෂිත කරනු සඳහා උත්සාහවත් විය යුත්තාහ.

(බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක පරිවර්තන ග්‍රන්ථ මාලාවේ ‘මහානිද්දේස පාළි’ ග්‍රන්ථයේ එන සංඥාපනයෙන් උපුටා ගන්නා ලදී.)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s