බුදුරජාණන් වහන්සේ හා අනුගත වී..! – පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමි

buddhanussathiya
https://soundcloud.com/namo-buddhaya/buddhanussathiya-new-edit
http://www.youtube.com/watch?v=STmNa_rJsd8&feature=player_detailpage

මහා කාරුණික වූ ශාන්ති නායකයාණන් වහන්ස
ජීවිතයම පුදා ඔබ වහන්සේ සරණ යමි..!

යන අතක් නොම දැන ක්ලේශ වසඟයට හසුවූ
මාගේ ජීවිතය පූජා කරමි..!
හිස් වචන දොඩමින් අයාලේ ගිය මගේ සිතුවිලි
මේ මොහොතේ පටන් හරි මගට ගෙන එමි..!

බුද්ධං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමී
මගේ දිවි දෙවැනි කොට බුදුරජාණන් සරණ යමි..!

සිතනා මොහොතකින් සියළු දුක් නිවී යන ඔබ වහන්සේ සරණ යමි..!
ඔබේ රුව දුටුව පමණින් ශාන්ත සුවයෙන් සිත පිරී යයි
සිතනා ඇසිල්ලකින් සිතට සහනය ගෙනේ
ජිවිතේ දෙවැනි කොට ඔබ වහන්සේ සරණ යමි..!

හිස් වචන දොඩමින් නිසරු දේ ගැන සිතමින්
ගෙවුනු කාලය නිමා කරමි..! 
නොදැන මා කළ සියළු වරදට සමාවන සේක්වා..!
පා දූවිල්ලක් සෙයින් සිරිපා සිඹිමි බැතියෙන්
සියළු සත්වයන්ගේ සැපත සැනසුම සඳහා
තම ජීවිතයම පූජා කළ බව සත්‍යයයි..!
එම සත්‍ය ගුණයට මාගේ ජීවිතය පූජා වේවා..! පූජා වේවා..! 

මුලු ලොවට වැඩ පිණිස අනේක හිරිහැර විඳි බව සත්‍යයි
මාගේ සිත ද ඒ මගට යොමු වේවා..!
ජීවිතයම පුදා තම සෙනග රැකගත් බව සත්‍යයි
මාගේ ජීවිතය ද ඒ මගට යොමු වේවා..!
මාගේ සිරස මහා කාරුණිකයන් වහන්සේට සුවයහනක් වේවා..!
මාගේ හදවත බුදු කුටියක් වේවා..!
දිය පොදක් නැති කතරට මහා වැස්සක් වේවා..!
අන්ධකාරයට ආලෝකයක් වේවා..!
රුවලක් නැති නැවට රුවලක් වේවා..!
තරණය කරන්නට පාලමක් වේම්වා..!
ශාන්ති නායකයන් වහන්ස මාගේ ජීවිතය
බුද්ධ පූජාවක් ලෙසින් පූජා කරමි..!

බුදු සිරිපා මුල පා දූවිල්ලක් සෙයින් දාසයෙක් වෙමි
පා පිස්නා බිස්සක් සෙයින් මානය දුරලමී..!
නිශායම පුන්සඳ සේ අප වෙත ගලා එන්නේ
ඔබ වහන්සේගේ හදවතින් ගලා ගිය සිසිලසයි..!
උදෑසන රන් හිරු සේ ගලා ගෙන එන්නේ
අවබෝධයේ රැස් කිරණයි..!
මහා බුදු අනුහසින් මා වෙලා ගනිත්වා..!

මාගේ ජීවිතය මේ මොහොතේ පටන් 
සිරිපා මුල වැතිර පූජා කරමි..! පූජා කරමි..! පූජා වේවා..!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s