නැග එන බොදු පුනරුදය දෙකඩ වීමේ දවල් හීන දකිනා අවජාතක පරයින්ට පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන්ගෙන් පිළිතුරු..!

Pilithuru


http://www.youtube.com/watch?v=0c2onfchAoA

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s