නැග එන බොදු පුනරුදයට හා ධර්ම යුද්ධයට බියෙන්, නිර්ලජ්ජිත, ත්‍රස්ත ප්‍රහාර එල්ලකරනා, අධර්මවාදීන්ගෙන් ප්‍රවේශම්වන්න…!

biyagollo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s