ඔබත් සැබෑ වීරයෙක්ද?

saba viruwek

ඔබත් සැබෑ වීරයෙක්ද?

එසේ නම් ඉන්දරතන හිමියන් වෙනුවෙන් ඔබේ යුතුකම ඉටුකිරීමට ඉදිරිපත් වන්න..!

උන්වහන්සේගේ උතුම් ප්‍රාර්ථනා ඇතුලත් කොට අප විසින් සකසන ලද 6′ x 3′ ප්‍රමාණයේ බැනරය, රු. 1000 කටත් අඩු මුදලක් වැය කොට ඩිජිටල් ප්‍රින්ට් එකක් ගෙන, ඔබගේ නගරයේ, ගමේ හෝ වෙනත් ඕනෑම තැනක ප්‍රදර්ශනය කරවා ඔබේ යුතුකම ඉටුකරන්න.

උන්වහන්සේගේ උතුම් ප්‍රාර්ථනා ඉටුකිරීමට අවශ්‍ය බලවේගයක් ගොඩනගමු..!

අපේ බෞද්ධකම සැබෑවටම පෙන්වමු..!

_____________________________________________________________

මේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා බැනර් එක download කරගන්න..!

https://docs.google.com/file/d/0ByoNnbsemXfONUVNWjJyTk1OejA/edit?usp=sharing

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s