අවුරුදු 2500 ක් බුද්ධාගම ආරක්ෂා කරගෙන ආවේ අපි විතරයි…!

Pilithuru_1

 

අවුරුදු 2500 ක් බුද්ධාගම ආරක්ෂා කරගෙන ආවේ අපි විතරයි… අපි බුද්ධාගම රැක්කෙ දුක් විඳලා… එදා හාමුදුරුවරු උඹල වෙනුවෙන් බුද්ධාගම රැක්කෙ බඩට බත් නොකා… වැලි කොට්ට බඩට තියාගෙන අපේ හාමුදුරුවරු ත්‍රිපිටකය රැක්කෙ… බුදු හාමුදුරුවො රැක්කෙ එහෙමයි…අපිට ලෝකෙට දෙන්න තියෙන්නෙ මෙච්චරයි..!

– පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමි –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s