අවජාත පුත්‍රයෝ වැඩි වීම දුක්ඛදායක යි…!

Dharmapala Thuma_1

ලෝකේ කාලකණ්ණිගෙන් අන්තිම කාලකණ්ණි කොටස ලංකාවේ සිටිති. කොයි දේ කරන්නට හැදුවත්, හවුලේ කැඳත් හොඳ නෑ… ඕවා කරලා හරියනවා ද..? යනුවෙන් අසික්කිත පණ්ඩිත ප්‍රඤප්ති රාශියක් දොඩති. ඊර්ෂ්‍යා මානැති උද්ධච්ඡ සිංහල මහ ප්‍රධානීහු ම සිංහලයෝ මර්ධනය කරති. ඒ අතර ගොං බූරු තක්කඩි රැළ ඒවාට උඩගෙඩි දෙති. සිංහලයාට තම පිරිහීම දැනෙන්නේ නැත. දැනෙන්නේ තමා සිංහලයෙකු වශයෙන් තනි වූ දිනක ය. ඒ බව වටහා නො ගත් අවජාත පුත්‍රයෝ වැඩි වීම දුක්ඛදායක යි…!

– අනගාරික ධර්මපාල තුමා –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s