පින්බර වෙසක් පොහෝ දිනයේ අපෙන් ඔබට පිදෙනා උතුම් වෙසක් තිලිණය…! – යතිවර සිතුවිලි –

Wesak Thilinaya

ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා තම ජීවිතයම කැපකළ මෑත කාලයේ පහළ වූ අති උතුම් යතිවරයන් වහන්සේලා දෙනමක් වන අතිපූජනීය මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම මාහිමිපාණන් වහන්සේ හා අතිපූජනීය කඩවැද්දුවේ ජිනවංශ මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ නිස්සරණ අදහස් එකතුවකින් මෙම ග්‍රන්ථය සමන්විතය.

අතිපුජනීය මාතර ශ්‍රී ඥානාරම මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහිකිරීම සඳහා පළ කරන ලද ‘අමාබින්දු’ නම් ග්‍රන්ථයේ පළ වූ උන්වහන්සේගේ දිනපොතින් උපුටාගත් සටහන් එකතුවකින් හා මාහිමිපාණන් වහන්සේ පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුලත් ලිපි කිහිපයක් ද, අතිපූජනීය කඩවැද්දුවේ ජිනවංශ මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ගුණ සැමරීම සඳහා පළකරන ලද ‘ආත්ම ප්‍රත්‍යෙව්ක්ෂණය’ නම් ග්‍රන්ථයෙන් උපුටාගත් උන්වහන්සේගේ අදහස් හා ලිපි කිහිපයක්ද මෙහි දක්වනුයේ ඒ උතුම් ජීවිත හා අදහස් දෙස බලා සැනසෙන ඔබ වෙනුවෙනි.

‘යතිවර සිතුවිලි’ ග්‍රන්ථය බාගතකර ගැනීමට පිවිසෙන්න –

http://www.mediafire.com/?2bwg8o34azufvuw

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s