අභිධර්මය හැදැරීමට ඔබත් කැමතිද…!

භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් තම සර්වඥතා ඥානයෙන් අවබෝධ කලා වූ විශිෂ්ටතම ධර්ම කොටස් ඇතුලත් අභිධර්ම පිටකය හැදෑරීමට ඔබත් කැමැත්තෙන් සිටින්නේද? එසේනම් ඒ සඳහා මුල් පියවර තැබීමට අවශ්‍ය දහම් අත්වැලක් සැපයීමට අප සූදානම්.

අභිධර්ම පාඩම් මාලාව ළඟදීම බලාපොරොත්තු වන්න….!

Advertisements

2 thoughts on “අභිධර්මය හැදැරීමට ඔබත් කැමතිද…!

  1. ක්‍රමානුකුලව අභිධර්මය ඉගෙන ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේනම් එය ඉතාම විශිෂ්ට ධර්ම දානයකි. අප්‍රමාදීව එම කටයුත්ත ආරම්භ කල මානව. ඒ වගේම පාලි භාෂාව ඉගෙනගනීමටද අත්වැලක් සපයන්නේ නම් රාජකාරී මැද ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් ගන්න අපට ඉතාම රුකලකි.

    • සුනිල් මහත්මයා අභිධර්මය ගැන මට විශිෂ්ට දැනුමක් නම් නැහැ. ඒත් තියෙන දැනුමෙන්, ත්‍රිපිටකධාරී මහා සංඝරත්නයේ මගපෙන්වීම යටතේ මෙම පාඩම් මාලාව ඉතා ඉක්මනින් ආරම්භ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නෙ. ඒත් ඊට කලින් අපේ සමහර උදවිය තුල අභිධර්මය ගැන තියෙන සැකය අයින් කරන්න ඕන. නැතුව සැකය තියාගෙන මේ ධර්මය ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ දවස්වල ඊට අදාල ලිපියක් සූදානම් කරනවා. ඊට පස්සෙ පාඩම පටන් ගන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නෙ…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s