නිර්මල ශ්‍රී සද්ධර්මය ඔබටත්…

නිරවුල් දහම් දැනුමක් ලබාගැනීම සඳහා, අතිපූජනීය රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල මහනාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් රචිත දහම් ග්‍රන්ථ පෙළ පරිහරණය කරන්න…
http://www.ogatharana.org/index.php

නිර්මල දහම ඇතුලත් දහම් ග්‍රන්ථ ලබාගැනීම සඳහා, අතිපූජනීය කිරම විමලජෝති නාහිමිපාණන් විසින් පවත්වාගෙන යන බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා සම්බන්ධ වන්න…
http://buddhistcc.net/

නිර්මල ධර්මය ශ්‍රවනය කිරීම සඳහා නරඹන්න… බෞද්ධයා රූපවාහිනී නාලිකාව…
http://www.thebuddhist.tv/livetv.php

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s