සදහම් උල්පත්

බලන්න.. නිවන් මග වැඩි උතුම් යතිවර ජීවිත දෙස…

නිවන් මග වඩිමින් අපට මග පෙන්වා දුන් උතුම් කල්‍යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා…

නිර්මල ශ්‍රී සද්ධර්මය ඔබටත්…

______________________________________________________

අපේ පිනට පහළ වූ මහා සංඝපීතෘවරයාණෝ…!

තෑග්ගට සුදුසු වෙසක් සැරසිල්ල..!

නිවන් මග වැඩි මහා යතිවරයාණෝ…!

බෝසත් මග වැඩි මහා යතිවරයාණෝ…!

පින්බර වෙසක් පොහෝ දිනයේ අපෙන් ඔබට පිදෙනා උතුම් වෙසක් තිලිණය…! – යතිවර සිතුවිලි –

උතුම් පැතුමක්..!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s